Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yeremyaah 26:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Bal eega, anigu gacmihiinnaan ku jiraa, haddaba iigu sameeya sida idinla wanaagsan oo idinla qumman.

akhri dhamaystiran cutubka Yeremyaah 26

arki Yeremyaah 26:14 macnaha guud