Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yeremyaah 21:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo dadkanna waxaad ku tidhaahdaa, Rabbigu wuxuu leeyahay, Bal ogaada, waxaan idin hor dhigayaa jidka nolosha iyo jidka geerida.

akhri dhamaystiran cutubka Yeremyaah 21

arki Yeremyaah 21:8 macnaha guud