Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yeremyaah 21:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaas Yeremyaah wuxuu iyagii ku yidhi, Waxaad Sidqiyaah ku tidhaahdaan:

akhri dhamaystiran cutubka Yeremyaah 21

arki Yeremyaah 21:3 macnaha guud