Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yeremyaah 18:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaas waxaa ii yimid Eraygii Rabbiga oo leh,

akhri dhamaystiran cutubka Yeremyaah 18

arki Yeremyaah 18:5 macnaha guud