Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yeremyaah 17:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Buurtayda duurka ku dhex taalay, maalkaaga iyo khasnadahaaga oo dhan, iyo meelahaaga dhaadheer, waxaan booli ahaan uga bixin doonaa soohdimahaaga oo dhan dembigaaga aawadiis.

akhri dhamaystiran cutubka Yeremyaah 17

arki Yeremyaah 17:3 macnaha guud