Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yashuuca 4:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo Yashuuca wuxuu laba iyo toban dhagax qotomiyey Webi Urdun dhexdiisa, taasoo ah meeshii wadaaddada sida sanduuqa axdiga ay cagahoodu istaageen; oo ilaa maantadan weli meeshii bay jiraan.

akhri dhamaystiran cutubka Yashuuca 4

arki Yashuuca 4:9 macnaha guud