Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yashuuca 14:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kuwanu waa dhaxalkii ay reer binu Israa'iil ka qaateen dalkii reer Kancaan, oo wadaadkii Elecaasaar ahaa, iyo Yashuuca ina Nuun, iyo madaxdii qabiilooyinkii reer binu Israa'iil ay u qaybiyeen.

akhri dhamaystiran cutubka Yashuuca 14

arki Yashuuca 14:1 macnaha guud