Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yashuuca 13:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

iyo Qiryatayim, iyo Sibmaah, iyo Sered Shahar oo ku taal buurta dooxada,

akhri dhamaystiran cutubka Yashuuca 13

arki Yashuuca 13:19 macnaha guud