Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaggay 2:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo quruumaha oo dhanna waan gariirin doonaa, oo waxa ay quruumaha oo dhammu jeclaystaan way iman doonaan, oo anna gurigan waxaan ka buuxin doonaa ammaan, ayaa Rabbiga ciidammadu leeyahay.

akhri dhamaystiran cutubka Xaggay 2

arki Xaggay 2:7 macnaha guud