Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaggay 2:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

sidaan idiin ballanqaaday waagii aad Masar ka soo baxdeen, oo ruuxaygiina wuu idin dhex joogaa, haddaba ha cabsanina.

akhri dhamaystiran cutubka Xaggay 2

arki Xaggay 2:5 macnaha guud