Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaggay 2:21 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

La hadal Serubaabel oo ah taliyaha dalka Yahuudah, oo waxaad ku tidhaahdaa, Waxaan gariirin doonaa samooyinka iyo dhulkaba,

akhri dhamaystiran cutubka Xaggay 2

arki Xaggay 2:21 macnaha guud