Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaggay 2:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Anigu shuqulka gacmihiinna oo dhan waxaan ku dhuftay beera-engeeg iyo cariyaysi iyo roobdhagaxyaale, laakiinse iima aydaan soo noqon ayaa Rabbigu leeyahay.

akhri dhamaystiran cutubka Xaggay 2

arki Xaggay 2:17 macnaha guud