Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaggay 2:11 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay, Haddaba wadaaddada waxaad weyddiisaan wax sharciga ku saabsan, oo waxaad ku tidhaahdaan,

akhri dhamaystiran cutubka Xaggay 2

arki Xaggay 2:11 macnaha guud