Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaggay 1:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba Rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay, Jidadkiinna ka fiirsada.

akhri dhamaystiran cutubka Xaggay 1

arki Xaggay 1:5 macnaha guud