Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaggay 1:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ma idiin tahay wakhti aad ku hoyataan guryihiinna saqafka loo yeelay, iyadoo guriganu uu dunsan yahay?

akhri dhamaystiran cutubka Xaggay 1

arki Xaggay 1:4 macnaha guud