Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaggay 1:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa eraygii Rabbigu u yimid Nebi Xaggay oo wuxuu yidhi,

akhri dhamaystiran cutubka Xaggay 1

arki Xaggay 1:3 macnaha guud