Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xabaquuq 2:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Dadyowga badan oo aad baabbi'isay daraaddood waxaad reerkaagii ugu arrimisay ceeb, oo waxaad ku dembaabtay naftaadii.

akhri dhamaystiran cutubka Xabaquuq 2

arki Xabaquuq 2:10 macnaha guud