Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xabaquuq 1:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo maxaad dadka uga dhigtaa sida kalluunka badda, iyo sida waxa gurguurta oo aan lahayn mid iyaga u taliya?

akhri dhamaystiran cutubka Xabaquuq 1

arki Xabaquuq 1:14 macnaha guud