Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaakinnada 8:29 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa wiilkii Yoo'aash, oo Yerubbacal ahaa intuu tegey ayuu iska degay gurigiisii.

akhri dhamaystiran cutubka Xaakinnada 8

arki Xaakinnada 8:29 macnaha guud