Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaakinnada 13:25 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo Ruuxii Rabbiguna wuxuu bilaabay inuu ku dhaqaajiyo Maxaneh Daan, oo u dhexaysa Sorcaah iyo Eshtaa'ool.

akhri dhamaystiran cutubka Xaakinnada 13

arki Xaakinnada 13:25 macnaha guud