Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaakinnada 13:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Malaa'igtii Rabbiguna waxay ku tidhi, Maxaad magacayga u haybsanaysaa, waaba yaabe?

akhri dhamaystiran cutubka Xaakinnada 13

arki Xaakinnada 13:18 macnaha guud