Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaakinnada 11:27 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed anigu kuguma aan dembaabin, laakiinse adigu qalad baad igu samaynaysaa inaad ila dirirto. Rabbiga xaakinka ahu maanta ha noqdo xaakin u dhexeeya reer binu Israa'iil iyo reer Cammoon.

akhri dhamaystiran cutubka Xaakinnada 11

arki Xaakinnada 11:27 macnaha guud