Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Wacdiyahii 9:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kuwa xigmadda leh erayadoodii xasilloonaan lagu maqlaa waa ka sii wanaagsan yihiin qaylada kan nacasyada ka dhex taliya.

akhri dhamaystiran cutubka Wacdiyahii 9

arki Wacdiyahii 9:17 macnaha guud