Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Wacdiyahii 7:21 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wax kasta oo lagu hadlo ha dhegaysan, waaba intaasoo aad maqashaa addoonkaaga oo ku habaarayee.

akhri dhamaystiran cutubka Wacdiyahii 7

arki Wacdiyahii 7:21 macnaha guud