Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Wacdiyahii 3:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

wakhti wax la dilo, iyo wakhti wax la bogsiiyo; wakhti wax la dumiyo, iyo wakhti wax la dhiso;

akhri dhamaystiran cutubka Wacdiyahii 3

arki Wacdiyahii 3:3 macnaha guud