Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Wacdiyahii 2:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ninkii xigmadda leh indhihiisu madaxiisay ku yaallaan, oo nacasku gudcur buu ku dhex socdaa, laakiinse waxaan gartay inuu isku wax dhammaantood ku dhoco.

akhri dhamaystiran cutubka Wacdiyahii 2

arki Wacdiyahii 2:14 macnaha guud