Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Wacdiyahii 11:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo toddoba qaybood u kala qaybi iyo weliba siddeed, waayo, masiibada dhulka iman doonta garan maysid.

akhri dhamaystiran cutubka Wacdiyahii 11

arki Wacdiyahii 11:2 macnaha guud