Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Wacdiyahii 1:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wax kastaaba waa daal miidhan, dadku ma sheegi karo innaba. Ishu wax arag kama dheregto, dhegtuna waxmaqlid kama buuxsanto.

akhri dhamaystiran cutubka Wacdiyahii 1

arki Wacdiyahii 1:8 macnaha guud