Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Tirintii 28:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo wan qurbaankiisa cabniinku waa inuu ahaadaa hiin rubuceed, oo meesha quduuska ah waa inaad Rabbiga ugu shubtaa qurbaan cabniin oo ah khamri culus.

akhri dhamaystiran cutubka Tirintii 28

arki Tirintii 28:7 macnaha guud