Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Tirintii 15:39 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo wuxuu idiin noqonayaa faraq aad fiirsataan oo aad Rabbiga amarradiisii oo dhan ku xusuusataan inaad samaysaan, si aydaan u raacin qalbigiinna iyo indhihiinna aad daacadnimola'aan ku raaci jirteen,

akhri dhamaystiran cutubka Tirintii 15

arki Tirintii 15:39 macnaha guud