Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Labaad 33:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, wuxuu mar kale dhisay meelihii sarsare ee aabbihiis Xisqiyaah baabbi'iyey, oo Bacaliimna meelo allabari buu u dhisay, oo geedo Asheeraahna wuu sameeyey, oo wuxuu caabuday oo u wada adeegay ciidanka samada oo dhan.

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Labaad 33

arki Taariikhdii Labaad 33:3 macnaha guud