Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Labaad 26:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasay Boqor Cusiyaah hor istaageen, oo waxay ku yidhaahdeen, Cusiyaahow, adigu ma lihid inaad Rabbiga foox u shiddid, laakiinse waxaa leh wadaaddada reer Haaruun oo quduus looga dhigay inay foox shidaan; haddaba meesha quduuska ah ka bax, waayo, waad xadgudubtay, oo tanuna kuuma ahaan doonto sharaf Rabbiga Ilaaha ah xaggiisa kaaga timaada.

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Labaad 26

arki Taariikhdii Labaad 26:18 macnaha guud