Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Labaad 2:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo weliba Xuuraam wuxuu kaloo yidhi, Ammaan waxaa leh Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil oo sameeyey samada iyo dhulkaba, oo Boqor Daa'uudna siiyey wiil xigmad leh oo ay ka buuxaan caqli iyo waxgarasho oo doonaya inuu Rabbiga guri u dhiso iyo guri ay boqortooyadiisu leedahay.

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Labaad 2

arki Taariikhdii Labaad 2:12 macnaha guud