Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Labaad 16:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Boqor Aasaa soo kaxaystay dadkii Yahuudah oo dhan, oo waxay wada qaadeen dhagxantii iyo alwaaxdii Raamaah oo uu Bacshaa ku dhisayay, kolkaasuu ku dhisay Gebac iyo Misfaah.

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Labaad 16

arki Taariikhdii Labaad 16:6 macnaha guud