Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Labaad 14:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo haddana magaalooyinkii dalka Yahuudah oo dhan wuxuu ka baabbi'iyey meelihii sarsare iyo sanamyadii qorraxda, oo boqortooyaduna isaga hortiisa way ku xasilloonayd.

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Labaad 14

arki Taariikhdii Labaad 14:5 macnaha guud