Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Kowaad 7:37 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

iyo Beser, iyo Xood, iyo Shammaa, iyo Shilshaah, iyo Yitraan, iyo Be'eeraa.

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Kowaad 7

arki Taariikhdii Kowaad 7:37 macnaha guud