Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Kowaad 29:26 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba Daa'uud ina Yesay wuxuu boqor u ahaan jiray reer binu Israa'iil oo dhan.

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Kowaad 29

arki Taariikhdii Kowaad 29:26 macnaha guud