Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Kowaad 21:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Rabbigu la hadlay Gaad oo ahaa Daa'uud waxarkihiisa, oo wuxuu yidhi,

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Kowaad 21

arki Taariikhdii Kowaad 21:9 macnaha guud