Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Kowaad 2:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

iyo Daan, iyo Yuusuf, iyo Benyaamiin, iyo Naftaali, iyo Gaad, iyo Aasheer.

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Kowaad 2

arki Taariikhdii Kowaad 2:2 macnaha guud