Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Kowaad 2:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo walaalahoodii gabdhaha ahaana waxay ahaayeen Seruuyaah iyo Abiigayil, oo Seruuyaah wiilasheediina waxay ahaayeen saddex, Abishay iyo Yoo'aab iyo Casaaheel.

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Kowaad 2

arki Taariikhdii Kowaad 2:16 macnaha guud