Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Kowaad 12:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

iyo Elcuusay, iyo Yeriimood, iyo Becalyaah, iyo Shemaryaah, iyo Shefatyaah oo ahaa reer Xaruuf,

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Kowaad 12

arki Taariikhdii Kowaad 12:5 macnaha guud