Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sharciga Kunoqoshadiisa 28:39 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxaad beeran doontaan beero canab ah, waanad fali doontaan, laakiinse khamrina ma cabbi doontaan, canabna kama guran doontaan, waayo, waxaa cuni doona dixiri.

akhri dhamaystiran cutubka Sharciga Kunoqoshadiisa 28

arki Sharciga Kunoqoshadiisa 28:39 macnaha guud