Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sharciga Kunoqoshadiisa 19:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

markaas waa inaad saddex magaalo gaar kaga dhex dhigataan dalkiinna uu Rabbiga Ilaahiina ahu idiin siinayo inaad hantidaan.

akhri dhamaystiran cutubka Sharciga Kunoqoshadiisa 19

arki Sharciga Kunoqoshadiisa 19:2 macnaha guud