Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sharciga Kunoqoshadiisa 14:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Habase yeeshee kuwa caynkan ah oo calyanaqsiga raamsado oo raafka jeexan leh waa inaydaan cunin, kuwaasoo ah geela iyo bakaylaha iyo walada, maxaa yeelay, calyanaqsiga way raamsadaan laakiinse raafkoodu ma kala jeexna, oo iyagu waa idinka nijaas,

akhri dhamaystiran cutubka Sharciga Kunoqoshadiisa 14

arki Sharciga Kunoqoshadiisa 14:7 macnaha guud