Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sekaryaah 13:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo Rabbigu wuxuu leeyahay, Waxay noqon doontaa in dalka oo dhan laba dalool baabba'do oo dhimato, laakiinse daloolka saddexaad wuu hadhi doonaa.

akhri dhamaystiran cutubka Sekaryaah 13

arki Sekaryaah 13:8 macnaha guud