Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sekaryaah 10:11 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo isagu wuxuu dhex mari doonaa badda dhibaatada, oo wax buu ku dhufan doonaa hirarka badda, oo Webi Niil moolkiisuna waa engegi doonaa, oo kibirka Ashuurna waa la soo dejin doonaa, oo usha boqortooyada Masarna way iska baabbi'i doontaa.

akhri dhamaystiran cutubka Sekaryaah 10

arki Sekaryaah 10:11 macnaha guud