Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sefanyaah 3:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kuwa reer binu Israa'iil ka hadhay xumaan ma samayn doonaan, beenna ma sheegi doonaan, oo afkoodana innaba carrab khiyaano badan lagama heli doono, waayo, iyagu wax bay quudan doonaan oo way iska jiifsan doonaan, oo waxba iyaga ma cabsiin doonaan.

akhri dhamaystiran cutubka Sefanyaah 3

arki Sefanyaah 3:13 macnaha guud