Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sefanyaah 2:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

intaan amarku soo bixin, oo aan maalintu u dhaafin sida xaab oo kale, intaan Rabbiga xanaaqiisa kululu idinku soo degin, intaan maalinta cadhada Rabbigu idinku soo degin.

akhri dhamaystiran cutubka Sefanyaah 2

arki Sefanyaah 2:2 macnaha guud