Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Samuu'eel Labaad 5:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba reer Falastiin way yimaadeen, oo waxay ku firdheen dooxadii Refaa'iim.

akhri dhamaystiran cutubka Samuu'eel Labaad 5

arki Samuu'eel Labaad 5:18 macnaha guud