Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Samuu'eel Labaad 22:42 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wax bay fiirsadeen, laakiinse way waayeen mid iyaga badbaadiya; Oo xataa Rabbiga way baryeen, laakiinse uma uu jawaabin.

akhri dhamaystiran cutubka Samuu'eel Labaad 22

arki Samuu'eel Labaad 22:42 macnaha guud